GO
go on pokračovat, dít se
go on about neustále opakování
go out vyjít si ven, rande, zhasnout
go off vybuchnout, spustit alarm, siréna, budík, zkazit se, přestat mít někoho rád
go ahead vybídnutí k činnosti
go for vybrat si něco
go up, down klesat, stoupat ( o ceně , o teplotě )
go down with ulehnout s nemocí
go through projít, procházet ( těžkým obdobím), prohledat nějaké materiály
go with hodit se k
go together hodit se k, jít dohromady

 

LOOK
look for hledat, shánět
look up vyhledat ( ve slovníku, v seznamu)
look after starat se o, pečovat o
look into prošetřovat, prověřit
look out pozor!
look forward to těšit se na
look back on vzpomínat na
look up to vzhlížet k někomu
look down on pohrdat, opovrhovat, shlížet na někoho
look at dívat se na něco

 

TAKE
take off svléknout, sundat, vzlétnout
take up začít ( s něčím ), zabírat ( místo, čas )
take out pozvat někoho někam, vzít někoho někam, vynést ven, vyndat, vytáhnout
take after být po někom
take back vrátit, vzít zpět
také down zapsat si ( něco )
take away odnést
take in důkladně si prohlédnout, pochopit
take on najmout ( někoho )
take over převzít ( riziko, zodpovědnost )
take to oblíbit si

 

KEEP
keep from zdržet se dělání něčeho 
keep off držet někoho/něco mimo něco
keep up pokračovat, nepřestávat
keep away držet se dál od někoho/něčeho
keep out držet něco/něhoko mimo, nevstupovat
keep at zůstat u něčeho ( u práce )
keep back zadržet, zatajit
keep down držet se dole / při zemi
keep to udržet se na něčem, neopouštět něco ( cestu ), dodržovat něco
keep in držet něco uvnitř
keep on pokračovat, nepřestávat, nechat si něco na sobě ( nesvlékat )