Kontakt

Frázová slovesa

GO
go on pokračovat, dít se
go on about neustále opakování
go out vyjít si ven, rande, zhasnout
go off vybuchnout, spustit alarm, siréna, budík, zkazit se, přestat mít někoho rád
go ahead vybídnutí k činnosti
go for vybrat si něco
go up, down klesat, stoupat ( o ceně , o teplotě )
go down with ulehnout s nemocí
go through projít, procházet ( těžkým obdobím), prohledat nějaké materiály
go with hodit se k
go together hodit se k, jít dohromady
LOOK
look for hledat, shánět
look up vyhledat ( ve slovníku, v seznamu)
look after starat se o, pečovat o
look into prošetřovat, prověřit
look out pozor!
look forward to těšit se na
look back on vzpomínat na
look up to vzhlížet k někomu
look down on pohrdat, opovrhovat, shlížet na někoho
look at dívat se na něco
TAKE
take off svléknout, sundat, vzlétnout
take up začít ( s něčím ), zabírat ( místo, čas )
take out pozvat někoho někam, vzít někoho někam, vynést ven, vyndat, vytáhnout
take after být po někom
take back vrátit, vzít zpět
také down zapsat si ( něco )
take away odnést
take in důkladně si prohlédnout, pochopit
take on najmout ( někoho )
take over převzít ( riziko, zodpovědnost )
take to oblíbit si
KEEP
keep from zdržet se dělání něčeho 
keep off držet někoho/něco mimo něco
keep up pokračovat, nepřestávat
keep away držet se dál od někoho/něčeho
keep out držet něco/něhoko mimo, nevstupovat
keep at zůstat u něčeho ( u práce )
keep back zadržet, zatajit
keep down držet se dole / při zemi
keep to udržet se na něčem, neopouštět něco ( cestu ), dodržovat něco
keep in držet něco uvnitř
keep on pokračovat, nepřestávat, nechat si něco na sobě ( nesvlékat )
KONTAKT