Kontakt

Gramatika

Osobní zájména
I mi, mně me
ty you ty, tobě you
on he mu, ho him
ona she ji her
ono it to it
my we nám us
Vy you Vám you
oni they jim them
Osobní zájména – příklady
Dej jim to. Give it to them.
Podej mu to. Pass it to him.
Zavolal ji. He called her.
Ona to neudělala. She didn´t do it.
Koupili mi knihu. They bought me a book.
Připravil nám oběd. He prepared  lunch for us.
Nedam Vám ty knihy. I didn´t give you the books.
Zvratná zájména
I Já sám myself
ty you ty sám yourself
on he on sám himself
ona she ona sama herself
ono it ono samo itself
my we my sami ourselves
Vy you Vy sami yourselves
oni they oni sami themselves
Zvratná zájména – příklady
já sama to udělám I don´t do it by myself
Oni sami to nepřečtou They  aren´t able to read it by themselves
já jsem sám doma I am alone at home
Nepravidelné stupňování
good-dobrý better-lepší the best  -nejlepší
bad-špatný worse-horší the worst-nejhorší
little-málo less-méně the least-nejméně
much-mnoho more-více the most-nejvíce
far- daleko farther/further-déle the farthest/furthest-nejdéle
Pravidelné stupňování
jedno a dvouslabičná konc.-er konc-est
large larger the largest
big bigger the biggest
happy happier the happiest
     
dvou a víceslabičná    
expensive more expensive most expensive

KONTAKT